سرویس های تخصصی خودرودهقان چناری

ادرس:یزد-انتهای بلوار شهید دشتی بعد از کوچه 105

شماره تماس:

09133579173-09132567023

سرویس های

تخصصی خودرو

سرویس های تخصصی خودرودهقان چناری

آندوسکوپ و تعویض روغن موتور

اگربرای اولین بارخودروی شما به مجموعه سرویس های تخصصی خودرو دهقان چناری مراجعه می کند باید بدانید وارد یک مجموعه کاملا تخصصی درزمینه تعویض روغن موتوردریزد شده اید.

ابتدا خودروی شما ازنظر میزان روغن موتور،بخارروغن،دودخروجی ازاگزوزبررسی می شود. بعداز تخلیه روغن موتور، داخل موتور با دوربین آندوکسوپ بررسی و درصورت وجود جرم و رسوب و شرایط نامساعد یا عدم رسوبات و تمیزبودن موتور توصیه های مختلفی به مالک خودرو داده می شود که درادامه به آن می پردازیم.

درحالت استاندارد برای انتخاب روغن موتور به دفترچه راهنما مراجعه و طبق استاندارد های خودرو ساز لیتراژ، گرید و سطح کیفی روغن موتور با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی و جاده ای همچنین شرایط رانندگی مالک خودروازبهترین روغن موتورها استفاده خواهد شد.

 

پس از اینکه درمجموعه ی سرویس های تخصصی خودرو دهقان چناری( تعویض روغنی دریزد) آندوسکوپ موتور و بررسی های مختلف صورت گرفت و وجودجرم و رسوبات داخل موتور تایید شد باید ابتدا مییزان جرم ورسوب تشخیص داده شود.

اگررسوبات داخل موتورسبک باشد با سرویس فلش موتورMotor Flash می توان مقدارزیادی ازرسوبات را برطرف کرد.(برای توضیحات بیشتردرمورد سرویس فلش موتورروی لینک کلیک کنید). و درنهایت با استفاده از روغن موتور های سینتتیک با سطح کیفی بالا میتوان به مرور مابقی رسوبات را ازداخل موتورپاک کرد.

درصورتی که رسوبات داخل موتورسنگین باشد ابتدا سرویس ریست موتور بااستفاده از موتورفلاش امن برای قطعات خودرو استفاده می شود، سپس جهت جلوگیری از گرفتگی پمپ روغن موتور کارتل خودرو باز می شود و رسوبات داخل کارت و توری پمپ روغن به صورت کامل شستشو داده، درنهایت با استفاده از روغن موتور های تمام سینتتیک باکیفیت بالا به مرور مابقی رسوبات از داخل موتور پاک می شود.

 گاهی مواقع در بررسی های اولیه قبل از تعویض روغن اگر موتورخودرو دارای بخار روغن بود ابتدا میزان بخار بررسی می شود. چنانچه بخار خروجی از موتور کم باشد و سطح روغن موتور کم نشده باشد همچنین خودرو دارای دود آبی نباشد می توان نتیجه گرفت این بخار ها طبیعی و ناشی از ادیتیو های مختلف در روغن موتورمی باشد.

درصورتی که موتور دارای بخارروغن و دود خروجی از اگزوز آبی باشد و سطح روغن موتور کم شده باشدمی توان نتیجه گرفت خودرو دارای روغن سوزی می باشد.

تعویض روغن موتور
تعویض روغن موتور آئودی

 اگر شرایط فیزیکی و مکانیکی موتور نرمال باشدباید طبق توصیه های خودروساز داخل دفترچه راهنمای مشتری عمل کردو دقیقا همان گرید و سطح کیفی را برای آن درنظر گرفت.

اما اگر شرایط موتور از حالت نرمال خارج شده باشد و خودرو دارای جرم و رسوب یا روغن سوزی باشد براساس تجربه فنی و اطلاعات تخصصی سرویسکار می توان گرید ها و سطح کیفی غیراز استاندارد خودروساز را استفاده کرد تا زمانی که خودرو به تعمیرگاه مجاز مراجعه کند.

میزان کارکرد هرروغن موتور به عوامل مختلفی بستگی دارد.

عوامل تاثیرگذار در کارکرد روغن موتور به روغن پایه ای که روغن موتور از آن تولید شده، ادتیوهایی که در آن استفاده شده، سطح کیفی روغن موتور و درنهایت زمان، جاده ها و شرایط آب و هوایی بستگی دارد.

با درنظر گرفتن این عوامل در مجموعه سرویس های تخصصی خودرو دهقان چناری کیلومتر مناسب برای روغن موتور هر خودرو تعیین می شود.


-تعویض روغن موتور بنز در استان یزد – تعویض روغن موتور بی ام و دراستان یزد – تعویض روغن موتور رنو در یزد – تعویض روغن موتور تویوتا در یزد – تعویض روغن موتور هیوندا در یزد – تعویض روغن موتور کیا دراستان یزد – تعویض روغن موتور آئودی در استان یزد – تعویض روغن موتور آلفارومئو در استان یزد – تعویض روغن موتور پورشه در استان یزد – تعویض روغن موتور اف ام سی در استان یزد – تعویض روغن موتور جی ام سی در استان یزد – تعویض روغن موتور فورد در استان یزد – تعویض روغن موتور لکسوس در استان یزد – تعویض روغن موتور میتسوبیشی در استان یزد – تعویض روغن موتور نیسان در استان یزد – تعویض روغن موتور هوندا در استان یزد – تعویض روغن موتور هایما در استان یزد- تعویض روغن موتور جنسیس در استان یزد – تعویض روغن موتور فولکس در استان یزد – اندوسکوپ موتور خودرو در استان یزد – برسی جرم موتور خودرو در استان یزد


سرویس های تخصصی خودرودهقان چناری