سرویس های تخصصی خودرودهقان چناری

ادرس:یزد-انتهای بلوار شهید دشتی بعد از کوچه 105

شماره تماس:

09133579173-09132567023

سرویس های

تخصصی خودرو

سرویس های تخصصی خودرودهقان چناری

تعویض روغن فرمان

سیستم فرمان از نیروی موتور برای کاهش تلاش در چرخاندن فرمان کمک می کند. درصورتی که این نیرو به کمک شما نیاید فرمان خودروی شما به سختی عمل خواهد کرد…

آندوسکوپ و تعویض روغن موتور

تعویض تخصصی روغن موتور انواع خودوهای مدرن با آندوسکوپ داخل موتور و تشخیص وضعیت خودرو و درنهایت توصیه بهترینروغن…

سرویس های تخصصی خودرودهقان چناری